klik hier voor de online versie  ///  profiel wijzigen en afmelden  ///  stuur door
Nieuwsbrief
horizontale lijn
Beste relatie,
Terwijl het buiten steeds warmer wordt, is het bestuur Kerk en Ideëel nog steeds actief voor haar leden.
 
In deze nieuwsbrief de actuele ontwikkelingen.
 
Op 27 juni kwamen we bijeen voor een kaderdag in de Burcht (vakbondsmuseum) te Amsterdam.Onder leiding van Marieke Dufour (CNV Onderwijs) maakten we een analyse van ons bestuur en onderzochten zo onze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De groep Kerk en Ideëel komt vanuit haar identiteit en aandacht voor beroepsinhoud op voor de belangen van één grote groep van kerkelijk en ideële medewerkenden. De onderlinge verhoudingen zijn goed en we hebben veel ambities. Binnen de vakbond moeten we onze plaats nog een beetje vinden, maar niettemin zoeken we verbindingen zowel binnen als buiten de bond. Voor de komende tijd staat het vervolg van het arbeidsmarktonderzoek centraal en houden we ons in toenemende mate met de sociale en digitale media bezig. Dat de media belangrijk zijn, bleek wel uit de contacten die onze groepsbestuurder deze dag met de regionale omroep onderhield.
 


Tijdens de bestuursvergadering enige dagen daarvoor spraken we onder andere over de pensioenen. Er werd teruggeblikt op de spiegelsessie van pensioenfonds Zorg en Welzijn op 3 juni, waar onder andere de ontwikkeling van het personeelsbestand van de PKN in kaart werd gebracht en de algemene vergadering van onze bond, waar de pensioenen onderwerp van gesprek waren. Mogelijk zullen de pensioenen onderwerp van gesprek zijn tijdens onze aankomende ledenvergadering. Het bestuur spreekt haar zorg uit over de ontwikkelingen bij ICCO, waar 40 a 50 arbeidsplaatsen zullen vervallen. Onze groepsbestuurder is betrokken bij de besprekingen hierover.
 
Datum jaarvergadering is vastgesteld op 9 oktober vanaf 16.00 uur
Hou deze datum dus vrij! Wij zullen je deze dag informeren over belangrijke ontwikkelingen.
 
Hans Wilders voorgedragen als nieuwe penningmeester en Financieel jaarverslag 2013 online
Hans Wilders wordt tijdens de jaarvergadering voorgedragen als penningmeester van Kerk en Ideëel als opvolger van Marjan van der Klis, die het secretariaat op zich genomen heeft. We zijn blij dat Hans deze klus op zich wil nemen en alvast meedraait met ons groepsbestuur. Het financieel jaarverslag 2013 van Kerk en Ideëel vind je in de volgende link:  Jaarrekening 2013 K&I
 
Jubileum Theo van Driel
Theo van Driel van CNV Kerk en Ideeël heeft tijdens de Pinksterdagen gevierd dat hij 12,5 jaar diaken is.
Op 7 juni was er een mooie Pinsterviering in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn. Theo van Driel vierde, dat hij op 8 december 2001 in Heiloo tot diaken werd gewijd in de R.K. Kerk. Het bestuur van CNV Kerk en Ideëel werd tijdens de viering vertegenwoordigd door voorzitter John Kerseboom en secretaris Marjan van der Klis. John Kerseboom overhandigde de jubilaris een attentie en feliciteerde hem met het behaalde jubileum. Op zondag 8 juni werd het jubileum ook gevierd tijdens een muziekdienst in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Apeldoorn. Klik hier voor ons nieuwsbericht over het jubileum op onze site.
 
Rondleidingen vakbondsmuseum
Wil je ook een rondleiding door het vakbondsmuseum in Amsterdam? Dat kan op 7 september, 19 oktober, 23 november en 14 december 2014. De rondleidingen starten om 13:00 uur en duren anderhalf uur. De kosten bedragen € 7,50 p.p. Je kunt je opgeven via info@deburcht.nl met opgave van naam, aantal personen en telefoonnummer. De Burcht bevindt zich in de Henri Polaklaan 9 te Amsterdam, dichtbij Artis en de Hortus Botanicus.
 
Tenslotte: heb je al een kijkje genomen op de geheel vernieuwde pagina van Kerk en Ideëel op de website van CNV Publieke Zaak? www.mijnvakbond.nl/KerkenIdeeel
 
Je kunt contact met ons opnemen via e-mail kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur CNV Kerk en Ideëel
  
 
Logo CNV Publieke Zaak
VOLG ONS VIA MIJNVAKBOND.NL OFCONTACT • DISCLAIMER • COPYRIGHT