klik hier voor de online versie  ///  profiel wijzigen en afmelden  ///  stuur door
Nieuwsbrief
horizontale lijn
Beste relatie,
In deze nieuwsbrief blikken we vooruit en kijken we terug.
 
Regiobijeenkomst in Amsterdam op 12 juni
 
Goede arbeidsvoorwaarden en een goede beroepsinhoud zijn belangrijk voor werkenden in de kerk. CNV Kerk & Ideëel gaat daarover met jou in gesprek tijdens de regiobijeenkomst op 12 juni a.s. in het Sarphatihuis, Roeterstraat 2 te Amsterdam. Van harte welkom!
 
Gespreksleiders zijn Eric de Macker, voorzitter van CNV Publieke Zaak, en John Kerseboom, voorzitter van CNV Kerk & Ideëel. ’s Middags bezoeken we de tentoonstelling "Luther Collectie Amsterdam” en wandelen we rond het Van Brants Rus Hofje.
Je kunt ook alleen het ochtend- of middagprogramma bijwonen. Deelname is gratis; voor deze dag kom je in aanmerking voor vakbondsverlof op grond van de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland of andere werkgever. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

 
Meld je per e-mail aan via kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl of telefonisch: 06 - 21 364 325.
 
Karin Kasper nieuwe bestuurder K&I
 
De nieuwe bestuurder voor Kerk en Ideëel, Karin Kasper, stelt zich voor op onze website.
 
Zij schrijft: "Ik krijg energie van mijn werk. Ik ben een bevoorrecht mens omdat ik niet hoef te werken, maar wil werken. Ik ontmoet zoveel mensen, ik kan mijn eigenschappen en kwaliteiten hierin goed kwijt. Ik versterk CNV Kerk en Ideëel in hun goede werk en dat doe ik met liefde. Voor mij is dit een uitdaging die ik graag aanga. Mocht je nog vragen hebben, ik ben gemakkelijk benaderbaar, tussen jou en mij liggen geen hoge drempels. Neem dan ook gerust contact met mij op." Karin is bereikbaar via k.kasper@cnvpubliekezaak.nl
Lees het volledige artikel op onze website

 
 
Oud-voorzitter Wietse Klukhuhn overleden
 
Het bestuur van CNV Publieke Zaak is zeer bedroefd dat oud-voorzitter Wietse Klukhuhn van CNV Kerk en Ideëel in februari plotseling is overleden. Wietse is 66 jaar geworden.
 
Maandag 10 februari had het bestuur van Kerk en Ideëel nog een reguliere vergadering met een etentje waarbij Wietse trots vertelde dat hij opa was geworden van twee schattige kleindochtertjes. Nog maar kort daarvoor trad Wietse terug als voorzitter om de plek van de secretaris in te kunnen nemen.
CNV Publieke Zaak heeft Wietse leren kennen als een hartelijk, betrokken en bevlogen kaderlid. We wensen Ria, Irene en Vincent, Yuna en Lara veel sterkte om het verlies van hun echtgenoot, (schoon)vader en opa te verwerken. Moge de goede God hen daartoe kracht en troost schenken. Op onze website kun je het in memoriam teruglezen dat John Kerseboom schreef.
 
Gerda Scherpenzeel geridderd
 
Gelukkig was er ook goed nieuws, want onze oud-secretaris Gerda Scherpenzeel deelde mee in de lintjesregen.
 
Vrijdag 25 april 2014, ter gelegenheid van Koningsdag, ontving Gerda in Utrecht een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Zanen. Gerda is al sinds 1972 vrijwilliger op gebied van zorg, kerk, vakbond en in haar eigen woonomgeving. In 1984 trad zij toe tot het bestuur van de Bond van Medewerkers in Kerkelijke Arbeid (BKM), de voorloper van CNV Kerk en Ideëel. Gerda bekleedde diverse functies in ons groepsbestuur. CNV Publieke Zaak feliciteert haar van harte met deze onderscheiding.
 
Geanimeerde vergadering met CNV Kostersbond
 
De afgelopen maand waren er contacten met andere CNV-bonden, waaronder de CNV Kostersbond.
 
Het jaarlijkse overleg tussen de vakgroep Kerk & Ideëel en de Kostersbond vond deze keer plaats in de Bronkerk te Ugchelen. Een goed moment om ervaringen uit te wisselen. Werkers in de kerk herkennen de grote werkdruk, de moeite om grenzen te stellen en een toenemende vraag om flexibiliteit. Thema’s die ook in de nota "Meer zicht op werken in de kerk" aan de orde komen en die ook in andere kerkelijke sectoren herkend worden. Werken vanuit een christelijke identiteit maakt het allemaal extra spannend.
Beide bonden hebben besloten een gezamenlijk artikel over werken in de kerk te schrijven, dat binnenkort aan de kerkelijke pers wordt aangeboden.
 
Met vriendelijke groet
CNV Publieke Zaak
Kerk en Ideëel

Logo CNV Publieke Zaak
VOLG ONS VIA MIJNVAKBOND.NL OFCONTACT • DISCLAIMER • COPYRIGHT