Indien deze e-mail van MijnVakbond.nl niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
CNV Publieke Zaak
Nieuwsbrief CNV Kerk & Ideëel
In deze nieuwsbrief van CNV Kerk & Ideëel leest u het laatste nieuws en actuele informatie. Veel leesplezier!
 
U bent lid, dus op naar de bijzondere ledenbijeenkomst!
De jaarbijeenkomst van CNV Kerk & Ideëel van 30 oktober a.s. is bedoeld als ontmoeting van werkers in kerkelijke en ideële organisaties. Het is een bijzondere bijeenkomst, met als thema ‘de C in organisaties’. Er is een heel aantrekkelijk programma met buffet, op een gunstige tijd (16 tot 19 uur), op een fantastische locatie (museum Van Speelklok tot Pierement in de binnenstad van Utrecht) én met de mogelijkheid van reiskostenvergoeding. U kunt zich nog aanmelden! Ook geïnteresseerde niet-leden zijn welkom. Zie voor alle informatie www.mijnvakbond.nl/KerkenIdeeel onder ‘Agenda’. Als lid komt u toch óók? 

Win een lid voor CNV Kerk & Ideëel en verdien een cadeaubon!
Doe iets voor het CNV waarvan u lid bent: praat op uw werk eens over de bond en maak zo een nieuw lid! Tot 31 december a.s. biedt CNV Kerk & Ideëel aan ieder, die een nieuw lid aanbrengt een cadeaubon van 25 euro. En het nieuwe lid gaat pas per 1 januari 2014 contributie betalen, dus ook hij/zij heeft een belangrijk voordeel. Voor alle informatie over CNV Publieke Zaak en Kerk & Ideëel én voor lid worden kunt u verwijzen naar www.mijnvakbond.nl/klaar-voor-2014-Zorg-en-Welzijn 

Informatie en dienstverlening van CNV Publieke Zaak
Deze nieuwsbrief is specifiek bedoeld voor leden van CNV Kerk & Ideëel en verschijnt enkele keren per jaar. Meer informatie over CNV Kerk & Ideëel vindt u op www.mijnvakbond.nl/KerkenIdeeel. Het lijkt ons nuttig nog eens te vermelden dat Kerk & Ideëel onderdeel uitmaakt van CNV Publieke Zaak, één van de bonden van het CNV. Met uw lidmaatschap bent u dus bij CNV Publieke Zaak aangesloten. Op de website www.mijnvakbond.nl vindt u véél meer belangrijke informatie, zoals over de inzet van het CNV voor het Sociaal Akkoord, voor de pensioenen en in CAO-acties. Daar vindt u ook een overzicht van de dienstverlening van het CNV aan leden. Maak er gebruik van!

Media-aandacht voor positie kerkelijke medewerkers
Na de presentatie van het rapport ‘Meer zicht op Werken in de Kerk’ in de Generale Synode van de PKN heeft de positie van kerkelijke medewerkers in de kerk flink wat media-aandacht gekregen. Er verschenen artikelen in Trouw, Nederlands Dagblad (voorpagina), Reformatorisch Dagblad, Algemeen Dagblad, de Volkskrant, het Friesch Dagblad, Kerkinformatie en op diverse sites zoals NU.nl. Kerkelijke medewerkers zetten zich in voor de ontwikkelingen in de kerk en leveren continuïteit en kwaliteit voor het werk van de kerk. Niet zelden worden ze met de gevolgen van krimp en reorganisaties geconfronteerd. CNV Kerk & Ideëel zet zich ervoor in dat er óók aandacht en zorg uitgaat naar de positie van de medewerkers van de kerk. 
 
Acties op basis van de ‘Meer zicht op werken in de kerk’
In het seizoen 2013/’14 werkt CNV Kerk & Ideëel verder aan de vervolgacties die aan het einde van het bovengenoemde rapport zijn geadviseerd. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de werksituatie, wensen en behoeften van kerkelijke medewerkers. Er wordt gewerkt aan plannen voor deskundigheidsbevordering en nascholing van medewerkers. Hierbij zal de samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer worden voortgezet en zal naar samenwerking met andere partners worden gestreefd. Hiertoe behoort vanzelfsprekend de Dienstenorganisatie van de PKN, in het bijzonder de afdeling Human Resource Management (HRM). De synode heeft kennis genomen van het rapport. Nu op weg naar gezamenlijke concretisering van noodzakelijke stappen! Via de website www.mijnvakbond.nl/KerkenIdeeel is het rapport te downloaden.

Voordracht nieuwe voorzitter
In de ledenbijeenkomst van 30 oktober a.s. zal een kandidaat worden voorgedragen voor de functie van voorzitter van CNV Kerk & Ideëel. Dit is John Kerseboom. John is nu vice-voorzitter van CNV Kerk & Ideëel en was ook bestuurslid van de voorganger, de BKM. Het bestuur is heel blij met deze ervaren kandidaat. John is zeer deskundig op het gebied van personeelszaken en arbeidsvoorwaarden in de kerken. Bovendien is hij thans werkzaam in de ideële sector, waarin CNV Kerk & Ideëel het werkterrein bezig is te versterken. Wietse Klukhuhn is nu 12 jaar voorzitter (ook eerder van de BKM) en zal de hamer graag aan John overdragen. Alle leden ontvangen hierover meer informatie bij de stukken voor de ledenbijeenkomst, ook over de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten.

Regiobijeenkomsten medewerkers Kerkelijke Bureaus
Op 9 oktober vindt in Almelo de jaarlijkse bijeenkomst Regio Noord-Oost plaats van medewerkers van Kerkelijke Bureaus. Uitwisselen van informatie en ervaringen vervult in deze bijeenkomst een belangrijke rol. Ook verder spreken over de adviezen van het rapport ‘Meer zicht op werken in de kerk’ staat op de agenda. Vragen of aanmelden via pimkb.regionoord.oost@gmail.com. Helaas kunnen wij nog geen gegevens doorgeven over bijeenkomsten van de regio’s Midden-Zuid en West.

Bestuur legt directe contacten met leden – of u met bestuur
Het bestuur zet de in het voorjaar gestarte ‘belronde’ voort. Daarin nemen bestuursleden telefonisch contact op met leden, om met hen te spreken over wensen, behoeften en suggesties. En ook over de vraag of zij zelf actief willen zijn in de bond. Maar u hoeft niet te wachten tot de telefoon gaat. U kunt zelf contact opnemen met CNV Kerk & Ideëel via
030-2510577 of kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl, welkom! En voor algemene vragen met CNV Publieke Zaak via
030-7511048 of www.mijnvakbond.nl.
 
Met vriendelijke groet,
CNV Kerk en Ideëel


Reageren           Profiel wijzigen / Afmelden           Website           Doorsturen           Contact           Disclaimer           Copyright
Volg ons via: RSS Twitter YouTube Flickr Facebook

U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: